Ela w różnych językach

Elżbieta jest imieniem żeńskim i wywodzi się z języka hebrajskiego. Słowo to w tymże języku ma nieco inną postać niż ta, której dzisiaj powszechnie się używa a dokładnie elzeba lub eliszeba. Dosłownie tłumaczy się je jako „Bóg jest moją przysięgą”, „Bóg jest moją doskonałością”.

Obecnie nie tylko podstawowa forma jest inna, ale stosuje się wiele zdrobnień, nie tylko w języku polskim, ale w wielu innych. Imię Elżbieta jest nadawane dzieciom płci żeńskiej w całej Europie, Rosji i Ameryce. W chwili obecnej najbardziej znaną z Elżbiet jest królowa Wielkiej Brytanii, jednakże przed nią było wiele koronowanych głów w tym także polskich i kilka świętych.

W języku angielskim imię uznane za królewskie nie bez powodu zresztą brzmi podobnie jak po łacinie: Elizabeth z tą różnicą, że w łacinie pisano je Elisabeth. W takiej samej formie funkcjonuje ono na gruncie duńskim, niderlandzkim, norweskim, niemieckim, natomiast język szwedzki wyróżnia jedynie pisownia, w której nie używa się na końcu h lub też pisze się Elsebeth.

Formy podobnie brzmiące używane są w takich krajach jak Bułgaria, Grecja i Macedonia, gdzie nasza rodzima Elżbieta jest Elisavetą. Podobną pisownię jak w Polsce stosuje się w innych krajach sąsiednich Białorusi, Słowacji, Czechach i na Litwie, gdzie nasze w miejscu naszego ż występuje „ž”, podobnie czytane. Dodatkowo wszystkie formy z wyjątkiem litewskiej mają na początku A zamiast E. Wyróżnić także trzeba kraje gdzie imię to ma postać nieco inną bardziej przypominającą imiona pochodne jak Liza czy Izabela. Wyjątkami są Hiszpania i Portugalia, których mieszkańcy nadają swoim córkom imię Isabel, podobnie jak Finlandczycy używający postaci Liisa, Eliisa

Niezależnie od tego, jaka jest pisownia imienia Elżbieta, zawsze oznacza ono osobę wyjątkową obdarzoną zdolnościami przywódczymi, o czym najlepiej świadczą imienniczki, które były władczyniami w Polsce jak też w innych krajach europejskich. Poza tym Elżbiety są konsekwentne, uparcie dążą do celu, cechują się wysoką kulturą, poczuciem obowiązku i miłą aparycją toteż wiele aktorek nosiło to znamienne imię.